Podstránky fotografie

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec Bublava > Projekty > Propagace MAS Sokolovsko - 1.Krušnohorská

Propagace MAS Sokolovsko - 1.KrušnohorskáProjekt: Skalní stezka v Rájeckém údolí u Stříbrné

Účelem projektu, který realizuje První Krušnohorská o.p.s., je rozvoj rekreačních funkcí lesa a v něm schovaného skalního města formou zpřístupnění těchto prostor široké škále návštěvníků různých věkových skupin prostřednictvím vybudování ferraty posilující místní identitu a 2 naučných tabulí zvyšujících povědomí o tomto zajímavém místě se spoustou přírodních krás. Realizace projektu umožní vyžití občanů napříč generacemi a bude mít pozitivní vliv na posílení environmentálních a neproduktivních funkcí lesa prostřednictvím činností využívajících jeho společenského potenciálu. Informační tabule s tématikou skalních měst budou plnit naučnou a vzdělávací funkci.

"Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s."