Podstránky fotografie

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Praktické informace > Odpad

Odpad

Svoz komunálního odpadu

Přihlášení k místnímu poplatku za odvoz komunálního odpadu proveďte na OÚ Bublava v úředních hodinách.

Svoz komunálního odpadu probíhá vždy v pátek dopoledne. Je možné si vybrat mezi třemi variantami svozu:

  • 1x za týden (červená nálepka)
  • 1x za 14 dní (žlutá nálepka)
  • 1x za měsíc (oranžová nálepka)

Plán vývozů na rok 2024 (PDF)

Třídění odpadu

V obci Bublava se nachází 6 stanovišť s nádobami na tříděný odpad, viz mapa.

Mapa stanovišť

Odkládání odpadu mimo kontejnery na tříděný odpad je zakázáno a to i v případě, že jsou kontejnery již naplněné. Dbejte také na způsob třídění odpadu – viz leták níže a informační cedule na stanovištích tříděného odpadu.

EKO-KOM

Jak třídit

Jak správně třídit odpad 

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dle OZV č. 2/2021  min. dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených (do tzv. velkoobjemových kontejnerů).

V případě potřeby je také možné odpad odevzdat ve sběrném dvoře v Kraslicích (více info www.tsmk.cz).

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecného systému odpadového hospodářství je k nahlédnutí na úřední e-desce.

Ilustrační obrázek