úřední e-deska

nové fotografie

Aschberglauf

Krmení zvířátek

Setkání se seniory 2018

Mikuláš 2018

Dýňování 2018

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Maškarní

 
 

pietní akt

 

 
Pietní akt

Dne 11. září se konal „Pietní akt k uctění památky četníků padlých při udržování pořádku a celistvosti Československé republiky v roce 1938. Pořadatelem akce byla obec Bublava a historická skupina Četnická pátrací skupina Praha a její pobočka v Habartově. Vzpomínkového aktu se zúčastnili představitelé obce, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, čestná jednotka v dobových uniformách, představitelé POLICIE ČR a Armády ČR a obyvatelé a návštěvníci obce Bublava. Po krátkých projevech zazněla státní hymna a byly položeny věnce. U pomníku se střídala čestná stráž a byly vypáleny tři čestné salvy.

p01.jpg (89186 bytes)

Před zahájením slavnostního aktu nastoupila historická čestná jednotka.

p02.jpg (105136 bytes)

Po dobu trvání celého aktu stála u pomníku čestná stráž.

p03.jpg (63110 bytes)

Starosta obce přednesl krátký projev.

p04.jpg (81338 bytes)

Pietního aktu se zúčastnili členové Českého svazu bojovníků za svobodu, příslušníci POLICIE ČR a Armády ČR.

p05.jpg (91603 bytes)

Člen Českého svazu bojovníků za svobodu pokládá k pomníku věnec.

p06.jpg (88303 bytes)

Čestná salva.

p07.jpg (97570 bytes)

p08.jpg (94704 bytes)

p09.jpg (101537 bytes)

p10.jpg (91277 bytes)

Na čestné stráži se vystřídali všichni uniformovaní účastníci.

Pomníček na Bublavě připomíná událost, která se stala dne 13.9.1938.

Tohoto dne byli fašistickými vetřelci zabiti:

František Novák – vrchní četnický strážmistr
Josef Brčák – četnický strážmistr
Josef Farber – četnický strážmistr

ČEST JEJICH PAMÁTCE !