úřední e-deska

nové fotografie

Den dětí

Čarodějnice

Škrabka

Masopust

Maškarní

Krmení zvířátek

Mikuláš

Tahání lana

Pouť Bublava

Den dětí

Čarodějnice

Senioři

Návštěva Prezidenta republiky na Bublavě

Masopust

Maškarní

 

úvodní stránka

Slovo úvodem


Vítáme Vás na internetových stránkách Obce Bublava.

aktuálně


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientační přehled požadavků a informací ohledně odboček a přípojek
k nemovitostem pro II. Etapu výstavby vodovodního řadu v obci Bublava

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svazek přispěl na záchranu památky v Šindelové 90 tisíci korunami
Dotaci více než 90 tisíc korun poskytl Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka na záchranu ojedinělé technické památky – vysoké pece v Šindelové. „Na mimořádný příspěvek v přesné výši 90 305 korun se prostřednictvím Svazku složilo šest členských měst a obcí – Kraslice, Rotava, Jindřichovice, Bublava, Stříbrná a Přebuz. A to solidárně podle počtu svých obyvatel, jak je ve Svazku dobrým zvykem. Rozhodla o tom jednotlivá městská a obecní zastupitelstva. Rotava přispěla Spolku na záchranu hutě v Šindelové přímo,“ uvedla předsedkyně Svazku Iva Kalátová.
Spolek za zachování hutě v Šindelové se s žádostí o finanční podporu obrátil na Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka letos v květnu s tím, že by prostředky rád použil na pokračování záchrany památky. Konkrétně na stabilizaci jejího tělesa, dozdění štítů a částečné zastřešení. Starostové žádost se vstřícným stanoviskem projednali na červnové valné hromadě za účasti místopředsedy Spolku Otakara Miky. Ten vysvětlil, že Spolek se majitelem chátrajících zbytků vysoké pece stal za složitých okolností s cílem jednu z nejohroženějších českých průmyslových pamětihodností zrevitalizovat. Rozpočet první záchranné etapy se odhaduje přibližně na 1,5 milionu korun, celkový rozpočet sahající do dalších let pak na 17 milionů. Po ukončení akce Spolek plánuje předat bývalou huť obci Šindelová.
Je to už téměř dvě stě let, co se hrabě Nostic rozhodl na svém panství v Krušných horách postavit vysokou pec na zpracování tehdy žádané železné rudy. Příhodné místo, včetně dostatku potřebných surovin, pro svoje - na svou dobu kolosální - technické dílo nalezl u obce Šindelová. Kulturní památka vysoká pec v Šindelové dokumentuje starší vývojové stadium výroby železa. Je posledním významným hmotným důkazem existence hutnictví v Krušnohoří. První zmínky o železářských hamrech v Šindelové se objevují už ve 14. století. Dochovanou vysokou pec založila v roce 1839 šlechtická rodina Nosticů. Továrnu tvořila pec, válcovny plechu, kalírny a hamr. K pohonu se používal parní stroj. Na konci 20. let 20. století zaměstnávala asi 920 lidí. Slévárna fungovala do roku 1945. Později se správcem stal státní statek, objekty chátraly, mnohé byly zbořeny. Zachovalo se jen torzo pece z pískovcových kvádrů s výškou šest metrů nad úrovní terénu. 
Příspěvky měst a obcí na záchranu bývalé hutě v Šindelové:
Kraslice - 50 175 Kč
Rotava - 30 000 Kč
Jindřichovice - 3469 Kč
Stříbrná - 3287 Kč
Bublava - 2857 Kč
Přebuz - 517 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.jaktridit.cz

www.ekokom.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parní lokomotivou na oslavy 140 let Kraslické dráhy
Velkolepé oslavy 140 let od zahájení provozu Kraslické dráhy se odehrají v sobotu 11. června na železnici ze Sokolova do Kraslic. Protokolárním vlakem – parní lokomotivou Všudybylka z roku 1925 s historickými vozy – přijede do Kraslic císař František Josef I. s chotí a jeho následník Karel I., který na této trati koncem března roku 1918 skutečně cestoval. V Kraslicích za doprovodu Radeckého marše přivítá císaře starosta Roman Kotilínek v dobovém kostýmu. Z historického otevřeného automobilu, v němž spolu projedou městem, nadšeně zamávají davům přihlížejících. „Kraslická dráha měla, stále má a věřím, že i nadále bude mít svůj klíčový význam pro obyvatele Kraslic a okolí jako významná a spolehlivá spojnice s okolním světem. Proto také pevně věřím v její budoucnost. Jsem velmi rád, že se kdysi ohroženou trať podařilo zachovat a za to patří velký díky jejím provozovatelům a všem, kteří se o tuto – pro mnohé dnes naprostou samozřejmost – zasloužili. Připomínkou 140 let trvání této železniční trati vzdáváme také hold stavitelům, jejich důvtipu, práci a umu a práci,“ řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek.
V každé ze zastávek na trase bude na uvítanou připraven kulturní program - vystoupení dětí a kapel, výstavy starých železničních vozidel, hasičské techniky, železničních modelů. V Sokolově před odjezdem prvního vlaku zahraje na nádraží kapela KV Expres, k vidění bude výstava lokomotiv a prezentace autobusů. V Hřebenech cestující přivítá hrabě a hraběnka z Hartenbergu, hrát bude muzika a poteče místní pivo. Ve stanici Kraslice předměstí mohou zájemci obdivovat vystavená kolejová vozidla dopravců ČD Cargo a Sokolovská uhelná, jezdit tu bude historická drezína z muzea drezín v Čachrově a zábavu si užijí ti, kteří dokážou rozpohybovat tzv. loketské šlapadlo. Na hlavním kraslickém nádraží si lidé prohlédnou techniku zdejší dopravní společnosti GW Train Regio a navštíví novou část expozice v Muzeu Kraslické dráhy. Z centra na předměstí a se zastávkou u Muzea venkova v areálu bývalých jatek sveze pasažéry historický autobus.
Oslavy připravuje Železniční spolek Klub M 131.1 spolu s dopravci, městy, obcemi a dalšími subjekty. Kromě protokolárního vlaku vypraví organizátoři během dne další tři mimořádné soupravy v čele s parní lokomotivou. „Ponesou jména slavných osobností spojených se zdejším regionem – rytíř Dotzauer, Karel I., Johann David Starck a Johann Wolfgang. Goethe. Jízdenky do historických vlaků na trase Sokolov – Kraslice půjdou do prodeje 23. května. Pro jeden směr budou stát 60 korun, děti zaplatí polovinu,“ řekl Robert Koutný z týmu pořadatelů oslav. Při příležitosti oslav výročí vyjde také publikace Kraslická dráha a v den, kdy se akce odehraje, otevřou Kraslice slavnostně nový upravený park v centru za kostelem. Odpočinkové místo ponese jméno rytíře Dotzauera a na jeho počest tu bude umístěn artefakt v podobě pítka. 
První vlaky se rozjely na Kraslické dráze mezi tehdejším Falknovem nad Ohří a dolními Kraslicemi (nyní Kraslice předměstí) přesně 1. června 1876. Postavila a provozovala ji společnost Buštěhradské dráhy, která o deset let později prodloužila trať do saského Klingenthalu. Železnice měla rozhodující význam pro hospodářský i společenský rozvoj této části příhraničí. Dnes je trať pro cestující veřejnost klíčovou přístupovou dopravní cestou do kraslického mikroregionu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chcete vidět Obec Bublavu na leteckém snímku?
Potřebujete znát vlastníka pozemku?

Potřebujete vědět rozlohu pozemku?

Obecní úřad zpřístupnil pro občany obce novou službu - Geoportál, který Vám toto vše umožní.

Pro spuštění použijte tento odkaz:
ZDE
Pro jeho ovládání použijte lištu v horní části obrazovky. Jednotlivé vrstvy se zapínají po pravé straně.

Pro zjištění údajů z katastru nemovitostí: 
 v pravém sloupci kliknout na katastr nemovitostí 
 v horní liště klepnout na tlačítko ISKN 
 následně kliknout levým tlačítkem na parcelu či stavbu, která vás zajímá 
Následně se v novém okně objeví výpis z dálkového nahlížení do KN.

Přihlášení NENÍ možné pro občany - slouží pouze pro potřeby obecního úřadu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meziobecní spolupráce na Kraslicku je připravena k oživení
V celé republice v těchto dnech vrcholí projekt na podporu meziobecní spolupráce, jehož hlavním partnerem je Svaz měst a obcí ČR. Rovněž Svazek měst a obcí Kraslicka, který se do projektu zapojil, stojí na počátku oživení společných aktivit členských obcí. Tato města a obce, Bublava, Dolní Nivy, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, Stříbrná a Šindelová, vyjádřily na 2. oficiálním setkání dne 15. 4. 2015 vůli spolupracovat v oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, zaměstnanosti a zdravotnictví. Cílem spolupráce na Kraslicku je především usnadnění života občanů a snížení nákladů na zajišťování jmenovaných služeb. 
Například zpracováním společného komunitního plánu pro všechny členské obce svazku vznikne nástroj, který pomůže identifikovat nejpotřebnější sociální služby v území. Na tomto základě bude možné specifikovat ty sociální služby a zařízení, která jsou v území nejvíce zapotřebí. Jejich zřízení bude společným cílem členských obcí. I v ostatních výše uvedených oblastech je plánováno společné dosažení cílů, např. ve školství je to Zavedení pravidelných aktivit na zlepšení jazykové vybavenosti žáků, v odpadovém hospodářství Společné nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem, v oblasti zaměstnanosti Zlepšení technických dovedností obyvatel či Vytvoření a inovace turistických produktů /cílů. V oblasti zdravotnictví patří k hlavním prioritám řešení generační výměny lékařů a zajištění základní zdravotní péče v okrajových regionech.
Tyto a další cíle vzešly z analýzy území, zapracované ve Strategii správního obvodu ORP Kraslice, jež je nástrojem vytvořeným pro nastartování aktivní spolupráce mezi obcemi Kraslicka. Nyní je zapotřebí zvolit priority a vyčkat na první dotační tituly EU v novém programovacím období, které bude možné využít pro potřeby Kraslicka. 
Odkaz na další srovnání jednotlivých ORP: http://www.obcesobe.cz/benchmarking/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kde nás najdete

Svazek měst
a obcí Kraslicka

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

návštěvník číslo

TOPlist